Laget

 

Gisli Gudfinnsson, General Manager, Sales Manager NO, DK, 

gisli@solorkan.no 

Arnar Snorri Gislason, Manager, Sales, Electrical installation,

arnar@solorkan.no 

Gudfinnur Kr. Gislason, Sales Manager, Iceland, 

guffi@solorkan.no

Elisa Johanna Gisladottir, Accontant Manager, 

lisa@solorkan.no

Karl Helgason, Responsible Installer, 

HEALTH PRODUCTS NORWAY AS

karl@solorkan.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har bestemt at elektroinstallasjonsarbeid på et solcelleanlegg skal utgjøres av en registrert el installatør. Det betyr at firmaet som gjør elektroarbeidet og melder inn plusskundetilkoblingen skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret.